PES Patch Forum

Full Version: Không vào được File Setting
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Xin chào cả nhà ạ!
Hiện tại em mới cài lại win 10 và không vào được file setting pes 2021 để chỉnh input tay cầm ạ.
Ai có cách gì chỉ giúp đỡ cho em với ạ. 
Trên máy của em còn pes 19 thì vào File setting bình thường ạ.
Em xin chân thành cảm ơn ạ.
Em định đăng bài ở pes 2021 nhưng em không thấy có mục hỏi đáp ạ ( xin mod nương tay cho em để em có thể tìm được câu giải đáp để chơi được pes 21 ạ )