Spolszczenie PES 2011 v0.96

Jest to jedyna wersja spolszczenia zrobiona w 96%.

Co jest nie spolszczone:
– tryb sieciowy
– tryb kariey(tylko topics, schedule oraz napisy przewijaj¹ce
siê u góry ekranu)
– kilka plików (9) które pozosta³o zakodowaæ

B³êdy znalezione w spolszczeniu zostan¹ naprawione w pe³nej wersji,
wiêc proszê nie zg³aszaæ ró¿nych tego typu w¹tków odnoœnie
niedoci¹gniêæ w spolszczeniu.

Pozdro od teamu
CriXus
rotor219
AlwaysforAnfield
Aljonam
patryk6996
pawlodar10

Podziêkowania dla PESnext

Instalacja:
1.Rozpakuj archiwum Spolszczenie PES 2011 0.96.
2.Skopiuj zawartoœc folderu Spolszczenie PES 2011 0.96.
3.Wklej to do kitservera do folderu dt05_e w img.
4.W³¹cz PES 2011 i ciesz sie spolszczon¹ gr¹.

More Tags :

spolszczenie do pes 2012 chomikuj, pes 11spolszczenie chomikuj utorrent, Chomikuj pes 2016 spolszczenie, pes 11 spolszczenie 96, pes 2015 crixus, PES-6 rotor, spolszczenie do pes 11 jak zrobic kitserver, spolszczenie pes 11 torrent, spolszczenie pes 2011 v 0 96

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY