Polish language PES 2011 by rotor219

Polish language PES 2011 by rotor219

Spolszczenie PES 2011 v0.96

Jest to jedyna wersja spolszczenia zrobiona w 96%.

Co jest nie spolszczone:
- tryb sieciowy
- tryb kariey(tylko topics, schedule oraz napisy przewijaj¹ce
siê u góry ekranu)
- kilka plików (9) które pozosta³o zakodowaæ

B³êdy znalezione w spolszczeniu zostan¹ naprawione w pe³nej wersji,
wiêc proszê nie zg³aszaæ ró¿nych tego typu w¹tków odnoœnie
niedoci¹gniêæ w spolszczeniu.

Pozdro od teamu
CriXus
rotor219
AlwaysforAnfield
Aljonam
patryk6996
pawlodar10

Podziêkowania dla PESnext

Instalacja:
1.Rozpakuj archiwum Spolszczenie PES 2011 0.96.
2.Skopiuj zawartoœc folderu Spolszczenie PES 2011 0.96.
3.Wklej to do kitservera do folderu dt05_e w img.
4.W³¹cz PES 2011 i ciesz sie spolszczon¹ gr¹.


More Tags :

language PES 2012, pro evolution soccer 2012 language patch, spolszczenie do psa 2012, spolszczenie do pes 2012 na ps3, pes2012 language, spolszczenie do pes 2012 ps3, pes 2012 polish patch, spolszczenie do pesa 2011 download, spolszczenie do pes 2011 ps3, polish language pes 2011 by rotor219, pes 2012 polish language, pes 2012 polish commentary, gdzie wkleic spolszczenie do pes 2013, pes 2013 ps3 spolszczenie, sproszczenie do pes 2014 chomikuj, spolszczenie pes 2014, pes 2012 ps3 spolszczenie chomikuj, spolszczenie do pro evolution soccer 2014, pes 2014 spolszczenie chomikuj
 
Hagi Adrian

Hagi Adrian

Contributor at PES Patch
I like playing PES and adding here new patches for all Pro Evolution Soccer fans.
Hagi Adrian
Hagi Adrian
Hagi Adrian

Latest posts by Hagi Adrian (see all)